Välkommen till Bromma Jaktskytteklubb


Bromma Jaktskytteklubb är klubben för Dig, som tycker att jaktskytte är bland det roligaste man kan ägna sig åt.  
Klubben bildades i slutet av 60-talet, som en del i Bromma Skytteförening och har sedan dess stått på egna ben. Det började med en älgbana och en skeetbana.
Utvecklingen har sedan dess gått framåt och idag har klubben fler banor och en modern maskinpark.

Banorna är belägna på Lövsta Skjutbana i nordvästra Stockholm, på gränsen mellan Stockholm och Järfälla (se vägbeskrivning). Banan delas med Lövsta Skytteförening (fd. Spånga-Hässelby Pistolklubb). Banans närhet till Stockholm, gör att speciellt älgbanan under hösten är väldigt välbesökt. Viss köbildning kan då uppstå, men i goda vänners lag och med deltagande skyttars hjälp, har vi trevligt ändå.

Klubben är ingen utpräglad sportskytteklubb, utan vår verksamhet syftar till träning inför jakten. Det finns emellertid även en del medlemmar som tävlar externt i de sportskyttegrenar vi i alla fall har. Interna tävlingar står varje år på programmet.

Skyttet och våra banor.
För hagelskytten finns jägartrap och övningstrap . För kulskyttarna finns älgbana med elektronisk markering och en viltmålbana 50 m. Inskjutningsbanor med skjutbänkar finns för dem som behöver sådana. 50-metersbanan är avsedd för .22lr-vapen och disponeras av medlemmarna  med egen nyckel.

Skeetbanan fn. i malpåse pga. ljudnivån.

Klubben har också banor och provledare för provtagning för Jägarexamen.

När vi har öppet finns lånevapen och övningsammunition i de vanligaste kalibrarna.

Skjuttider.
Järfälla Kommun (banans tillsynsmyndighet) begränsar våra skjuttider.
Gällande tider finns på startsidan.

Skjutdagar enligt programmet öppnar vi ca. kl. 17.00. Detta är en rikttidpunkt, då våra funktionärer jobbar ideellt och kommer från sina respektive arbeten.

Det kan vara tillåtet att skjuta andra tider, men då har någon av de på banan verksamma klubbarna fått särskilt tillstånd av Järfälla Kommun för detta skytte. Tillgängligheten på banan kan då vara begränsad av de andra föreningarnas aktiviteter. Kontakta den ansvarige skjutledaren innan Du börjar ordna för Ditt skytte!

Vänligen respektera tiderna!